แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ

โดย ETDA วันที่ 15 พฤษภาคม 2562


หนังสือรายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
หนังสือรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561


คำชี้แจง : คำถามมีทั้งหมด 5 ข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ

1. ท่านคิดว่าเนื้อหาในหนังสือเป็นประโยชน์ต่อท่านและหน่วยงานของท่านในระดับใด
2. มีความสะดวกในการใช้บริการ/เข้าถึงข้อมูล
3. รูปแบบอักษรอ่านง่าย สวยงาม น่าอ่าน
4. ท่านพอใจการเผยแพร่ผลสำรวจในรูปแบบใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. ท่านยินดีให้อีเมลเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับผลสำรวจสำคัญทั้งด้าน eCommerce และด้านอื่นๆ จาก etdaDQ หรือไม่

โปรดระบุอีเมลของท่านเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

หน้าที่ /1
1
รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ), Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด