ข้อมูลมูลค่า E-commerce ในประเทศไทย ปี 2562

  มูลค่า E-commerce ในประเทศไทย

  ข้อมูลปีพ.ศ. 2562

     
   
  PPT-1
  PPT-2
  PPT-3
  PPT-4
  PPT-5
  PPT-6
  PPT-7